top of page

Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Sanskryt: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Kłaniam się Źródłu, które mieszka w sercach wszystkich istot. 

Niektórzy interpretują to znaczenie jako „Kłaniam się wewnętrznemu boskiemu światłu”, używając w ten sposób mantry jako środka do samorealizacji.

Mantra ta mówi o pokłonie składanym swojej wewnętrznej mocy. To komunikacja z Bogiem. Oświecenie w w boskim świetle, uniwersalnej miłości. Rozwijanie swojej wyobraźni, intuicji. 

To jedna z najpopularniejszych mantr hinduskich, najważniejszą dla tradycji wisznuizmu. Znana jako Dwadasakshari lub mantra „dwunastosylabowa”. Ta mantra jest rozumiana jako mantra mokszy lub mukti (wyzwolenia), recytowana jako sposób na osiągnięcie duchowej wolności od samsary lub powtarzającego się cyklu śmierci i reinkarnacji. Ze względu na naturę i wielość znaczeń słów sanskryckich, tłumaczenia Om Namo Bhagavate Vasudevaya różnią się, ale wszystkie wskazują na chwałę najwyższego Boga. Mantra ta jes uważana za maha lub „wielką” mantrę.

OM - O dźwięku OM więcej przeczytasz tutaj.
OM to wibracja, z której wyłonił się świat. Om to imię tego czegoś we mnie, co jest świadome jedności wszystkich rzeczy.

NAMO - uwolnienie od ego, otworzenie się, powitanie jakości boskiej, pokora, ukłon, duchowe poddanie się

BHAGAVATE - męski pierwiastek boskości, pobożność, inicjacja

VASUDEVAYA - Kryszna, pomoc od Boga, indywidualny aspekt Boga w każdym z nas, VASU światło, DEVAYA Bóg

Mantrą to pobudzamy w sobie naszego ducha, uwalniamy problemy, prosimy o pomoc, wzmacniamy równowagę psychiczną, aktywujemy moc sprawczą, samodzielność.

Intonujemy ją 108 razy, minimum 15 minut, po czym następuje cicha medytacja dla maksymalnej korzyści. O znaczeniu liczby 108 przeczytasz tutaj.

Praktyka z płytą Deva Premal & Miten: 21-Day Mantra Meditation Journey - Dzień 7 (w języku angielskim):

bottom of page