top of page

Mantra Om asato mā sad gamaya
tamaso mā jyotir gamaya
mrityormā amritam gamaya

Om asato mā sad gamaya 
tamaso mā jyotir gamaya 
mrityormā amritam gamaya


śhānti śhānti śhānti

Mantra spisana w sanskrycie — jest początkiem starożytnej uniwersalnej modlitwy, która jest częścią Mantry Pavamana z Upaniszady Brhadaranyaka.

Jej znaczenie można ująć w ten sposób:
 

Prowadź mnie od nieprawdy do prawdy

Prowadź mnie od ciemności do światła

Prowadź mnie od śmierci, do tego, co jest wiecznie żywe

pokój pokój pokój


Mantra ta działa wyciszająco dla umysłu. Jest to rodzaj modlitwy oczyszczającej, kojącej.
 

Praktyka z płytą Deva Premal & Miten: 21-Day Mantra Meditation Journey - Dzień 6 (w języku angielskim):

bottom of page